Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Nie dla łączenia krakowskiego Bunkra Sztuki z MOCAK

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w krakowskiej galerii Bunkier Sztuki wydała stanowisko przeciwko planom połączenia z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Protest wsparło Ogólnopolskie Forum Sztuki Współczesnej (OFSW). O planach prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, zgodnie z którymi zarządzanie Bunkrem zostanie powierzone obecnej dyrektorce MOCAKu, Marii Annie Potockiej, poinformowała 17 stycznia prasa [zobacz link] - według doniesień prasowych, prezydent Krakowa zwrócił się do ministra kultury, Piotra Glińskiego, z prośbą o zgodę na odstąpienie od obowiązku organizowania konkursu na stanowisko dyrektora Bunkra, który od ubiegłego roku zarządzany jest przez p.o. dyrektora, Romana Krzysztofika.

Jak można przeczytać w piśmie Komisji do prezydenta Krakowa (zobacz załącznik), projekt połączenia obu instytucji "oznacza de facto bezprecedensową likwidację jednej z najważniejszych galerii miejskich - instytucji o ponad sześćdziesięciopięcioletniej tradycji wystawienniczej, trwale zapisanej w annałach polskiej sztuki i cieszącej się uznaniem tak w kraju, jak i poza jego granicami". W opinii Komisji, "tak daleko idąca reforma instytucji powinna być poprzedzona przynajmniej konsultacjami z Zespołem Pracowniczym Galerii, który od 2011 roku jest faktycznym twórcą jej programu". OFSW w swoim stanowisku zwraca także uwagę, że arbitralne przekazanie kierownictwa Bunkrem "obecnej szefowej MOCAKu Marii Potockiej, to otwarte łamanie elementarnych standardów zarządzania instytucjami publicznymi". OFSW wskazuje także, że na swoje aktualne stanowisko Maria Potocka została powołana z pominięciem merytorycznej weryfikacji w konkursie i przy gremialnym sprzeciwie środowiska artystycznego.

Komisja Inicjatywy Pracowniczej domaga się ponownego rozpisania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bunkra.

Powrót na górę