EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

XII Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza - zapowiedź

XII Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza - zapowiedź

 W najblższy weekend (12-13 marca) w Warszawie odbędzie się XII Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza. Poniżej publikujemy program wydarzenia oraz informacje organizacyjne.

Lokalizacja obrad: Siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej (Dom pod Orłami), ul. Jasna 1 Warszawa

Termin: sobota 12 marca oraz niedziela 13 marca

Kontakt ws. noclegów: 732 021 780 lub 883 050 058

Kontakt w pozostałych sprawach organizacyjnych: 501 303 351

PROGRAM
KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATEK I DELEGATÓW OZZ IP
WARSZAWA, 12-13 MARCA 2022 R.

DZIEŃ PIERWSZY

10:00 – 10:30
1. Rejestracja uczestników i uczestniczek.

10:30 – 11:00
2. Oficjalne rozpoczęcie Zjazdu, wybór Prezydium Zjazdu i Komisji Skrutacyjnej, stwierdzenie ważności Zjazdu.

11:00 – 12:30
3. Sprawozdanie merytoryczne Komisji Krajowej (dalej KK)
3.1. Rozwój strukturalny Związku (referuje Marta Rozmysłowicz).
3.2. Funkcjonowanie KK (referuje Marta Rozmysłowicz).
3.3. Media i szkolenia (referuje Jakub Grzegorczyk).
3.4. Sprawy międzynarodowe (referuje Ignacy Jóźwiak).
3.6. Funkcjonowanie Grupy Prawnej (referuje Michał Sobol).

4. Sprawozdanie finansowe za lata 2019-2021 (referuje Agnieszka Mróz).

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej KK.

12:30 – 13:15
7. Referat - plan rozwoju związku (referuje Jakub Grzegorczyk)
8. Referat – plan rozwoju biura związku i obsługi prawnej (referuje Marta Rozmysłowicz)

13:15 – 14:00
9. Przedstawienie uchwał w sprawie zmian statutowych. Dyskusja nad zmianami w Statucie Związku. Głosowanie.
Projekt uchwały nr 2 Niezbędne zmiany (spotkania online, deklaracje cyfrowe i inne)
Projekt uchwały nr 3 Krajowa Komisja Pojednawcza (referuje Adela Gąsiorowska)
Projekt uchwały nr 4 w sprawie jednolitego tekstu Statutu po zmianach zawartych w uchwale 1 i 2
Projekt uchwały nr 5 Zmiany strukturalne we władzach (w spr. tzw. poszerzonego KK)

14:00 – 14:30
Przerwa

14:30 – 16:00
10. Wybory do Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Pojednawczej.
11. Głosowanie.
12. Podjęcie uchwały nr 6, 7 i 8 w sprawie wyboru nowych władz (Komisja Krajowa, Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowa Komisja Pojednawcza).

16:00 – 17:00
Przerwa obiadowa

17:00 – 18:00
13. Podjęcie uchwały nr 9 w sprawie składki i jej podziału.
14. Podjęcie uchwały nr 10 w sprawie procedur dot. rozwiązywania konfliktów wewnątrz Związku.
15. Podjęcie uchwały nr 11 w sprawie nabywania praw członkowskich.
16. Informacja w sprawie ewentualnego powołania fundacji.

DZIEŃ DRUGI

Drugiego dnia zaplanowaliśmy trzy dyskusje, które mają na celu:
– przeanalizowanie jak wyglądają wybrane zagadnienia w zakładach pracy, w których działają komisje IP;
– próbę znalezienia wspólnych postulatów i żądań;
– dyskusję nt. możliwości podjęcia wspólnych działań na poziomie ponadzakładowym.
Na tej podstawie opracowane zostaną wytyczne stanowiące Program działań związku na okres do kolejnego KZD.

10:00 – 11:15
17. Spory zbiorowe, strajki i żądania płacowe w działalności związkowej Inicjatywy Pracowniczej (prezentacja doświadczeń Komisji Związku).

Przerwa

11:30 – 12:45
18. Agencje pracy tymczasowej, „umowy śmieciowe” i outsourcing (prezentacja doświadczeń Komisji Związku).

Przerwa

13:00 – 14:15
19. Czas pracy vs. intensywność (prezentacja doświadczeń Komisji Związku).

14:15
Wolne głosy i wnioski

15:00
Oficjalne zakończenie Zjazdu

Uwaga! Pierwsze zebranie nowo wybranej Komisji Krajowej odbędzie się w sobotę 19 marca o godzinie 12:00 w Poznaniu, w lokalu związkowym przy ul. Fredry 5.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.