EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Transparent: Pracownicy kultury żądają wyższych płac

Transparent: Pracownicy kultury żądają wyższych płac

W Poznaniu na budynku Arkadii, w którym znajduje się Teatr Ósmego Dnia, zawisły dwa wielkoformatowe banery. Hasło jednego z nich: „Poznańscy pracownicy kultury żądają wyższych płac” odnosi się do sporu zbiorowego, który prowadzi z miastem jako pracodawcą OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia. Drugi baner z hasłem "Dość cenzury w Poznaniu. Teatr nie jest marionetką władzy" jest ogólną krytyką tego, jak w Poznaniu traktowana jest przez lokalnych polityków niezależna kultura.

W najbliższy piątek 7 listopada o godz. 18 w Teatrze Ósmego Dnia obędzie się spotkanie pt „Instytucja kultury jako pole walki, czyli jak się organizować”, z udziałem osób zatrudnionych w różnych instytucjach, min. Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu czy Teatrze Polskim we Wrocławiu, na temat organizowania się pracowników kultury. Organizatorzy zapraszają: „sytuacja materialna i socjalna pracowników kultury i sztuki ulega pogorszeniu. Mają te same problemy, z którymi zmagają się inni pracownicy najemni: zamrożony fundusz płac, spadek realnych wynagrodzeń, likwidacja etatów, niepłatne nadgodziny i dysproporcja w zarobkach między szeregowymi pracownikami a dyrekcją. W związku z tym chcemy zastanowić się, jak budować szersze pracownicze sojusze i organizować się, by wpływać na własne zakłady pracy (spotkanie w ramach Festiwalu Okupacyjnego: www.facebook.com/events/1494008910857584).

Renata Stolarska z Teatru Ósmego Dnia i Inicjatywy Pracowniczej w rozmowie z radiem Merkury komentuje wywieszone banery następująco: „Nasz apel kierujemy głównie do mieszkańców miasta. Myślę, że niewielu mieszkańców wie, w jak tragicznej sytuacji finansowej są pracownicy instytucji kultury w Poznaniu i jak nędznie są wynagradzani” (więcej: http://m.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/przeciw-cenzurze-o-wyzsze-pensje.html). Należy podkreślić, że załoga teatru wcześniej podejmowała różne kroki, by nagłośnić swoje postulaty, min rozmawiając z radnymi czy pikietując urząd miasta.

Przypominamy treść oświadczenia Komisji, które tłumaczy żądania płacowe:

Sytuacja materialna i socjalna pracowników poznańskiej kultury i sztuki ulega ciągłemu pogorszeniu. OZZ Inicjatywa Pracownicza zrzeszająca zatrudnionych w Galerii Miejskiej Arsenał, Teatrze Ósmego Dnia oraz osoby pracujące jako „wolni strzelcy” w projektach kulturalnych finansowanych przez miasto – przeprowadziła potwierdzającą to analizę.

We wszystkich tych przypadkach główny wpływ na wysokość zarobków i sytuację socjalną pracowników ma polityka miasta w zakresie finansowania zadań z dziedziny kultury. Od lat Urząd Miasta Poznania wywiera naciski na kierownictwa placówek (w postaci wytycznych i instrukcji przekazywanych w pismach i na spotkaniach z kierownictwem instytucji), aby nie zwiększać funduszu płac. Jednocześnie ewentualne dodatkowe dochody uzyskane przez daną placówkę, nie mogą być w żadnej części przeznaczane na podniesienie wynagrodzeń.

Analizując kształtowanie się w latach 2009–2012 poziomu wynagrodzeń i funduszu płac pracowników sztuki i kultury zatrudnionych w Teatrze Ósmego Dnia i Galerii Miejskiej Arsenał (łącznie 28 etatów, 33 osoby), dochodzimy do następujących wniosków:

W porównaniu z rokiem 2009, gdy ostatni raz systemowo zrewaloryzowano zarobki pracowników kultury i sztuki, do roku 2012, płace realne spadły.

Powiększyły się dysproporcje między średnim wynagrodzeniem w placówkach kulturalnych (Teatr Ósmego Dnia, Galeria Miejska Arsenał) a średnim wynagrodzeniem w gospodarce i w sferze budżetowej.

Realnie spadają ogólne nakłady na fundusz wynagrodzeń, a zatem wszystkie koszty ponoszone na opłacenie etatowych pracowników w poznańskich instytucjach kultury.

Aby zrewaloryzować wynagrodzenia potrzebna jest podwyżka dla pracowników o ok. 10% brutto czyli ok. 310-320 zł brutto. Jeżeli mielibyśmy wynagrodzenia wyrównać do poziomu średniego wynagrodzenia w Polsce w budżetówce, musiałyby one wzrosnąć średnio o ok. 600-700 zł brutto.

Problemem jest niekorzystne kształtowanie się stosunku płacy zasadniczej do „ruchomej” (premie regulaminowe i uznaniowe, nagrody, odprawy itd.) i dochodów, jakie stanowią dodatkowe umowy zlecenia, umowy o dzieło i tzw. honoraria własne. Powoduje to, że pomniejszeniu ulegają dodatki i świadczenia naliczane od podstawy wynagrodzenia osobowego.

Istnieją duże dysproporcje między pensjami szeregowych pracowników a dyrekcji instytucji kulturalnych i artystycznych. Wynagrodzenie kierownictwa np. mogą pochłonąć ¼ lub nawet ⅓ wszystkich wynagrodzeń.

Wiele imprez organizowanych przez instytucje kultury, jak też w ramach projektów, nie mogłoby dojść do skutku bez pracy „wolnych strzelców”. Jest to duża grupa nieetatowych pracowników, których dochody od wielu lat zależą od podaży publicznych środków na imprezy kulturalne. Jednocześnie w Polsce nie istnieją żadne rozwiązania systemowe wspierające artystów, którzy nie są zatrudnieni na etat w instytucjach kultury.

W związku z opisaną wyżej sytuacją:

- Żądamy podwyżek płac o 450 zł brutto do podstawy wynagrodzenia (płacy zasadniczej) dla pracowników i pracownic kultury i sztuki,

- Domagamy się, aby miasto przyjęło program walki ze „śmieciowymi umowami” w sektorze kultury i sztuki oraz zaprzestało blokowania możliwości etatowego zatrudniania pracowników w poznańskich instytucjach kultury i sztuki.

- Żądamy przyjęcia – wynegocjowanych ze związkami zawodowymi – taryfikatorów dla umów o dzieło, zlecenie, a także zawieranych z jednoosobowymi podmiotami prawa handlowego (na zasadzie samozatrudnienia) w instytucjach i projektach finansowanych (współfinansowanych) przez miasto.

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia (od 26 sierpnia 2014 r. Międzyzakładowa Komisja OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia) przekazał żądania płacowe dyrekcji i od dnia 20 lutego 2014 r. jest w sporze zbiorowym (obecnie w fazie mediacji).

Podczas negocjacji między urzędnikami WKiD, a zastępcą dyrektora Teatru Ósmego Dnia w dniu 26.08.2014, zastępca dyrektor została poinformowana, że Prezydent Miasta Poznania planuje w przyszłym roku podwyżki dla wszystkich instytucji kultury w wysokości 3,5 %. Prezydium KM OZZIP uznało, że propozycja urzędników WKiD jest niezadowalająca. Następne negocjacje między zastępcą dyrektora T8D planowane są po wyborach samorządowych w listopadzie.

Prowadzimy działania informacyjne w mieście oraz zachęcamy wszystkich pracujących w poznańskich instytucjach kultury do włączenia się w walkę o godne zarobki.

Międzyzakładowa Komisja OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 855 20 86
 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.