EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Płaca gwarantująca godne życie dla matek i innych osób zajmujących się opieką. Podpisz petycję

Płaca gwarantująca godne życie dla matek i innych osób zajmujących się opieką. Podpisz petycję

Jako uczestnicy kampanii “Chcemy więcej zarabiać”, domagamy się 2800 zł. brutto miesięcznej pensji minimalnej i stawki godzinowej nie niższej niż 15 zł. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia nie rozwiązuje jednak problemu osób, w szczególności kobiet, które każdego dnia nieodpłatnie wykonują pracę opiekuńczą. Uważamy, że każdy pracownik i pracownica, także ci zajmujący się utrzymaniem gospodarstw domowych, powinni otrzymywać płace na poziomie gwarantującym godne życie im i ich rodzinom. 

Dlatego popieramy także międzynarodową kampanię sieci Global Women’s Strike (GWS), dążącą do uznania opieki oraz innych obowiązków domowych za pracę, która powinna być opłacana. W marcu tego roku GWS rozpoczęlo zbieranie podpisów pod petycją domagając się aby matki i inni opiekunowie otrzymywali płacę gwarantującą życie na godnym poziomie. 

Płaca gwarantująca życie na godnym poziomie (ang. living wage) to taka, która umożliwia cztero-osobowej rodzinie zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowo-konsumpcyjnych, w tym zakup zdrowej żywności, kształcenie i wychowanie dzieci, utrzymanie kontaktów towarzyskich czy uczestnictwo w kulturze. Odwołują się do niej pracownicy takich krajów jak Anglia, Australia, Nowa Zelandia czy USA. W Anglii płaca minimalna wynosi 6,50 £ na godz. natomiast living wage 7,85 £ na godz. (w Londynie 9,15 £ na godz.).  Od 2011 r. wywalczyli ją pracownicy ok. 1370 brytyjskich przedsiębiorstw. 

Według Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w 2014 r. minimum socjalne potrzebne dla utrzymania czteroosobowej rodziny w Polsce wynosiło 3,4 tys. zł., prawie dwa razy tyle ile minimalne wynagrodzenie ustawowe (obecnie 1750 zł brutto). 

Podpisz petycję online

 

PETYCJA DOTYCZĄCA PŁACY GWARANTUJĄCEJ GODNE ŻYCIE DLA MATEK I INNYCH OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPIEKĄ. 

Każde społeczeństwo funkcjonuje dzięki pracy opiekuńczej. Ta praca, którą trudnią się głównie kobiety, jest jednak niedoceniana i nienależycie opłacana.

 

Domagamy się, aby: 

1. Każdy pracownik i pracownica, w tym matki oraz inni opiekunowie, otrzymywali płacę gwarantującą godne życie*.

2. Zasoby budżetów narodowych i międzynarodowych były w większym stopniu przeznaczone dla matek i innych osób zajmujących się opieką. 

Ponieważ: 

• Wszyscy pracownicy i pracownice mają prawo do płacy gwarantującej godne życie, a kobiety wykonują 2/3 pracy na świecie – w gospodarstwach domowych, na roli, na rzecz lokalnych społeczności itd. W większości jest ona jednak nieopłacona.

• Pracę opiekuńczą na całym świecie wykonują głównie kobiety. Walczą one o przetrwanie i dobrobyt dzieci, chorych, niepełnosprawnych, czy starszych osób, w gospodarstwach domowych i poza nimi, podczas pokoju i wojny. Ponadto kobiety wytwarzają większość światowej żywności. 

• Znaczna część opiekunek nie otrzymuje płacy i nie jest uznana za pracownice. 

• Wiele osób zajmujących się  opieką sama jest niepełnosprawna. Wśród nich są także dzieci zajmujące się  młodszym rodzeństwem lub chorymi rodzicami, czy też dziadkowie, którzy przeszli na emeryturę, aby opiekować  się  swoimi wnukami. 

• Opieka jest trudną pracą jednak umiejętności niezbędne do jej wykonywania, nie mają wystarczającej wartości na rynku pracy. Prowadzenie gospodarstwa domowego, opieka domowa, opieka nad dziećmi, nawet pielęgniarstwo są nisko opłacane.

• Docenienie pracy opiekuńczej pomoże zlikwidować różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn. Ponadto więcej mężczyzn zajmie się opieką. 

• Zależność  finansowa wynikająca z tego, że praca opiekuńcza jest nieopłacana, często zmusza kobiety do utrzymywania związków, w których występuje przemoc. 

• Wiele matek wykonuje różne prace, w tym samym czasie zajmując się dziećmi, co wywołuje u wszystkich wyczerpanie i stres. 

• Gdy matki są przepracowane i pozbawione wystarczających środków materialnych, ich dzieci narażone są na głód, choroby, przemoc i wyzysk. 

• Matki, które zaraz po urodzeniu dziecka muszą wrócić do pracy rzadziej karmią  piersią.

• Matki, które poświęcają  swój czas, aby opiekować  się  dziećmi lub innymi bliskimi tracą  pieniądze, szansę na awans, bezpieczeństwo socjalne i przyszłą emeryturę. 

• Obniżanie wartości pracy opiekuńczej prowadzi do lekceważenia ludzi, jak również związków, które pomiędzy nimi występują i życia jako takiego.

• Inwestowanie w opiekę zmienia politykę społeczno-ekonomiczną tak, że jest ona w większym stopniu nastawiona na zapewnienia zdrowia i dobrobytu każdej osobie jak też przetrwania całej planety, która utrzymuje nas wszystkich przy życiu. 

 

Organ prowadzący: Global Women’s Strike (GWS) ● Women of Colour in GWS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.globalwomenstrike.net  020 7482 2496
 Crossroads Women’s Centre, 25 Wolsey Mews, NW5 2DX

Sponsorzy: Every Mother is a Working Mother Coalition, International Wages for Housework Campaign, Military Families Speak Out, Payday men’s network, Single Mothers’ Self-Defence, Welfare Warriors, WinVisible (women with visible and invisible disabilities)

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.