EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Brak zapisów antydyskryminacyjnych w polskim prawie pracy

Z początkiem tego roku Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap procedury w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego poprzez nieprawidłowe wdrożenie przez Polskę przepisów antydyskryminacyjnych w dziedzinie zatrudnienia.  Wydanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości nieprzychylnego dla Polski orzeczenia będzie jednoznaczne z wysokimi karami finansowymi.

Komisja w swojej opinii zarzuciła Polsce, iż nadal nie zostały wdrożone poprawnie wszystkie postanowienia Dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku (o ogólnych warunkach ramowych równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, zakazie dyskryminacji z powodu wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej i religii oraz przekonań).

W szczególności, nadal nie włączono do polskiego porządku prawnego przepisów zakazujących molestowania wszystkich kategorii stażystów, a ustawodawstwo polskie regulujące warunki szkolenia zawodowego nie zawiera odpowiedniej definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji.

Komisja Europejska zwróciła także uwagę na brak przepisów antydyskryminacyjnych w polskich regulacjach prawnych dotyczących dostępu do niektórych zawodów. Przykładem jest tu szereg ustaw regulujących takie zawody jak adwokaci, radcowie prawni, lekarze, czy komornicy.

Polsce zarzuca się także brak przepisów zobowiązujących pracodawców do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami tzw. usprawnień w miejscu pracy, a w szczególności brak ten uderza w stażystów oraz osoby ubiegające się o pracę.

Niniejsza procedura przeciwko Polsce nie jest jedynym postępowaniem toczącym się z uwagi na złamanie przez nasz kraj postanowień wspólnotowych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. W ostatnich latach Komisja Europejska przedstawiła Polsce zarzuty niewdrożenia przepisów następujących aktów prawnych:
- dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (pismo Komisji Europejskiej z dnia 4 lipca 2006 r. znak: SG-Greffe(2006)D/203785)
- dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (pismo Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. znak: SG-Greffe(2006)D/207993)
- dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (pismo Komisji Europejskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. znak: SG-Greffe(2008)D/204205).    

na podstawie informacji Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.