EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Działalność Kół Młodzieżowych Inicjatywy Pracowniczej

Ogólnopolskie spotkanie kół młodych IP w Poznaniu na squacie Rozbrat (sierpień 2021r.)
Ogólnopolskie spotkanie kół młodych IP w Poznaniu na squacie Rozbrat (sierpień 2021r.)

Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej są organizacjami zrzeszającymi wrażliwą społecznie młodzież z całej Polski. Pomysł na powstanie tych organizacji zrodził się blisko 2 lata temu, gdy pierwsza grupa młodzieży związana (wtedy jeszcze) z Polską Partią Socjalistyczną, nawiązała kontakt z Inicjatywą Pracowniczą po strajku stoczni w Świnoujściu.

 

Młodzieżowe komisje związkowe są przede wszystkim zespołami zajmującymi się pomocą pracownikom zrzeszonym w komisjach zakładowych w całym kraju. Pomoc ta najczęściej polega na organizowaniu protestów, medialnym nagłaśnianiu walk pracowników oraz wsparciu dla strajków. Koła młodych powstają w miejscach, gdzie już istnieją Komisje Środowiskowe IP, a w tych miastach, gdzie takie komisje jeszcze nie działają, młode osoby zakładają komisję środowiskowe (tak jest np. na Pomorzu i w Łodzi.) Koła Młodych mają na swoim koncie między innymi pomoc takim grupom pracowniczym jak budowlańcy, pracownicy branży ochroniarskiej czy firmy Amazon.

Drugą formą działalności są akcje propagandowe - np. komisja w Gdańsku zrobiła ostatnio ulotki nt. sytuacji finansowej fabryki Łosoś w Ustce i rozdała je pod zakładem pracy. Wsparcie ze strony struktur młodzieżowych polega na nagłośnieniu działań i pomocy w samoorganizacji pracowniczej, bez próby działania za pracowników. Dzięki swojej specyfice młodzieżowe organizacje związkowe włączają się również w inne, nie stricte związkowe, akcje socjalne takie jak wsparcie dla ruchu lokatorskiego walczącego z dziką reprywatyzacją i gentryfikacją Polski. Na tym polu aktywność kół młodzieżowych polegała np. na koordynowaniu akcji na rzecz podłączenia centralnego ogrzewania do budynków komunalnych w Warszawie.

Czy komisje młodych mają konkretną linię ideową?

Jako młodzież zorganizowana wokół związku zawodowego uznajemy, że kwestie konkretnych łatek światopoglądowych są drugorzędne. Poglądy naszych członków różnią się, ale łączy nas antykapitalizm i chęć walki o prawa pracownicze. Jako młode osoby, wchodzące na rynek pracy wierzymy, że taka forma samoorganizacji pomoże nam w przyszłości przez przygotowanie do prowadzenia działań związkowych w zakładach pracy, gdzie sami będziemy pracować.

Wierzymy w idee demokracji wewnątrz organizacji, dlatego wszystkie decyzje podejmujemy na cyklicznie odbywających się zebraniach. Różnice w naszych poglądach nadają naszym grupom dynamikę grupie pozwalając na stałą wymianę opinii. Brak konkretnej linii ideowej idzie u nas w parze z brakiem reguł co do wieku członków i członkiń naszych kół – studenci działają ramie w ramię z licealistami i młodymi pracownikami, dzięki czemu łatwiej jest nam nakierowywać przekaz na szeroko rozumianych „młodych”. To z kolei pozwala nam łączyć walki o prawa pracownicze z np. walkami o socjalną akademię, miejsca w akademikach czy wsparcie dla najuboższych uczących się młodych.

Staramy się jednak, aby nasze działania nie były działaniami z pola aktywistycznego tylko z pola organizowania się. Aktywizm jest to silnie zindywidualizowane podejście do walki o prawa polityczne, występuje w nim jeden aktor - aktywista bądź grupy aktywistów. Opiera się na braku wspólnej strategii dokonywania konkretnych zmian w obrębie społeczeństwa, co często skutkuje chaosem i brakiem efektywności takich działań. Organizowanie się polega natomiast na budowaniu lokalnego ruchu politycznego złożonego z osób, które wcześniej zaktywizowane politycznie nie były (lokatorzy, pracownicy zakładów itd.), pokazują, że te są w stanie mówić same za siebie. Współpracujemy z osobami najbardziej poszkodowanymi przez kapitalizm i skupiamy się na postulatach stricte socjalnych.

Jak wygląda nasza współpraca z innymi strukturami Inicjatywy Pracowniczej?

Wsparcie jakie otrzymujemy od starszych związkowców i związkowczyń to przede wszystkim edukacja, jednak nie na poziomie relacji nauczyciela-ucznia. Jako organizacja młodzieżowa jesteśmy w pełni zaangażowani w aktywność związku zawodowego, nie jest to więc relacja znana z modelu młodzieżówki i dorosłej partii, raczej realna współpraca. Wszystkie nasze prospołeczne działania idą na konto ruchu związkowego.

Pięknym przykładem na to jak bardzo umownym jest słowo „młodych” przy opisywaniu działalności kół, jest sytuacja z września 2021 roku. Właśnie wtedy jeden z członków Warszawskiego Koła Młodych IP (Dominik Chrabski), pomagał od strony prawnej w odzyskaniu wypłaty dla pracownicy z Ukrainy. Dominik zajmował się przygotowywaniem pism i bezpośrednim kontaktem z poszkodowaną, co ostatecznie doprowadziło do wypłaty zaległego wynagrodzenia. Kolejny przykład to np. protest branży ochroniarskiej z 2021 roku, gdzie pracownicom również udało się odzyskać zgrabione pensje.

Czym aktualnie zajmują się młodzi?

Wyjściem do podsumowania naszych dotychczasowych działań będzie zjazd młodzieży na squacie Rozbrat w Poznaniu, który odbył się na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku. Oprócz wielu inspirujących dyskusji (np. wokół książki Michała Siermińskiego „Pęknięta Solidarność” czy nauki praktyki związkowej na przykładzie Amazona), wytyczono na nim dalsze plany młodzieży przy związku zawodowym. Najważniejszą kwestią, był pomysł ogólnopolskiej kampanii na uczelniach.

Jako młodzi pragniemy walczyć o darmowe (lub chociaż relatywnie tanie i szeroko dostępne) stołówki, które mogły by się stać miejscem realnej socjalnej pomocy nie tylko studentom, ale i pracownikom uniwersytetów czy każdej potrzebującej osobie nie związanej z akademią. Niezmiernie istotnym jest dla nas również walka o tanie i zadbane akademiki. Kwestia dostępności mieszkań jest dla nas młodych czymś wybitnie problematycznym.

Toteż jeden z powodów, dla których uczestniczymy w ruchach lokatorskich, wierzymy, że rozbudowane usługi publiczne, większa sieć wysokiej jakości mieszkań komunalnych i próba rozwiązania problemu mieszkalnictwa systemowo jest potrzebna również nam, młodym. Rynek mieszkaniowy straszy nas klitkami, które kosztują krocie. Jednocześnie edukacja, która z zasady miała być darmowa stanowi wydatek przez wysokie koszty zakwaterowania. Uniwersytety nie oferują nam alternatywy, akademików jest zbyt mało i nie stanowią one konkurencji dla sprywatyzowanego rynku mieszkalnego. Aby zaradzić tym problemom, jeszcze w 2021 roku, planujemy organizację szeregu protestów i petycji w wielu miastach polski, aby przekazać władzom uczelni nasze potrzeby.

Działając na uczelniach współpracujemy z już istniejącymi komisjami zakładowymi na uniwersytetach, np. z komisją Inicjatywy Pracowniczej na Uniwersytecie Warszawskim, która jest w stałym kontakcie z lokalnym kołem młodych. Staramy się przywrócić socjalny charakter organizacji młodzieżowych działających przy uniwersytetach. Edukacja w Polsce to obecnie kolejny przytłaczający wydatek dostępny tylko dla nielicznych.

Dobrym przykładem naszych najświeższych działań jest również zaangażowanie wszystkich młodzieżowych struktur IP (z Warszawy, Łodzi, Trójmiasta, Szczecina i Poznania) w parlamentarnym zespole do spraw młodzieży. Zaprosił on Inicjatywę Pracowniczą do dyskusji na temat ewentualnych nowych regulacji pracy młodych w Polsce. Dzięki dynamice działań IP to właśnie młode osoby reprezentowały związek w tej inicjatywie, dzięki czemu sami mogliśmy mówić o naszych problemach. Weszliśmy do prac zespołu, bo domagamy się od polityków, aby zapewnili nam realne wynagrodzenia zamiast ochłapów za praktyki i staże. Zespół jest dla nas młodych pewną formą pola bitwy, bo przeciwko naszym socjalnym głosom występuje reprezentant zrzeszenia pracodawców Lewiatan.

Zachęcamy do włączenia się w działalność Młodzieżowych Kół Inicjatywy Pracowniczej wszystkie chętne osoby!

Kuba Smok Zatoński i Szymon Gams / Koło Młodzieżowe OZZ IP w Warszawie

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.