Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

I Konferencja programowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

W dniach 25-27 kwietnia w Poznaniu odbędzie się konferencja programowa OZZ Inicjatywa Pracownicza. Konferencja ma na celu wypracowanie postulatów i strategii działania związku w odniesieniu do najważniejszych, bieżących problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych. Chcemy także podjąć dyskusję nad aktualną rolą IP jako ośrodka oporu, przeanalizować siłę i potencjał związku oraz ustalić plan jego rozwoju w kontekście przewidywanych trendów na rynku pracy. Podczas spotkania dokonamy także aktualizacji głównych dokumentów politycznych związku (Deklaracji ideowej oraz Deklaracji programowej).

Decyzja o planowanej konferencji programowej została podjęta przez VIII Zjazd Krajowy Delegatów i Delegatek OZZ IP. Komisja Krajowa zwraca się z prośbą, aby każda z komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych  zobowiązała przynajmniej jedną osobę, do wzięcia udziału w spotkaniu i przedstawienia pozostałym członkom komisji ewentualnych ustaleń konferencji. Komisja Krajowa zaprasza do udziału w konferencji wszystkich członków i członkinie związku – bez względu czy pełnią oni/one jakieś funkcje w swoich komisjach. Zgodnie z uchwałą zwołującą konferencję, praca nad stanowiskami i projektami dokumentów programowych odbywać się będzie na zasadach konsensusu – czyli ustalenia wspólnego stanowiska wszystkich uczestników i uczestniczek spotkania.

Wszyscy członkowie i członkinie związku mają możliwość zgłaszać swoje propozycje odnośnie programu, stanowisk, postulatów czy zmian w dokumentach programowych. Propozycję prosimy przesyłać do 23 marca br. na adres e-mail komisji krajowej ip @ ozzip.pl (przed wysłaniem usuń spacje w adresie e-mail!)

Komisja krajowa wstępnie proponuje dwa główne bloki tematyczne:(I) diagnoza sytuacji IP, plan rozwoju związku oraz dyskusja nad strategią działania wobec najważniejszych problemów społecznych i politycznych (II) dyskusja nad zmianą  dokumentów programowych.

Na podstawie wystąpień zgłoszonych w tych blokach tematycznych, podczas konferencji zostaną opracowane stanowiska oraz strategia działania związku.

I.    Diagnoza sytuacji IP, plan rozwoju związku i strategia działań bieżących:
•    Analiza rozwoju związku w ostatnich latach (liczebność, obecność w regionach i branżach, reprezentatywność na poziomie zakładowym);
•    Analiza zdolności mobilizacyjnych IP (na przykładach: Chung Hong, Ogólnopolskie Dni Protestu, 1 maja 2013 r.);
•    Analiza najważniejszych problemów w zakładach (główne problemy w miejscu pracy, działania podejmowane przez komisje, itd.);
•    Podsumowanie działań podjętych do tej pory w celu rozwoju związku;
•    Opracowanie planu rozwoju związku w kontekście przewidywanych trendów na rynku pracy.
•    Opracowanie strategii działania związku w odniesieniu do najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych (praca czasowa, prywatyzacja, czas pracy)

II.    Dyskusja nad  dokumentami programowymi:
•    Przygotowanie projektu zmian w deklaracji ideowej OZZ IP;
•    Przygotowanie projektu zmiany w deklaracji programowej OZZ IP;
•    Przygotowanie dokumentu nt. strategii działania OZZ IP.
Projekty te zostaną wniesione pod obrady na Krajowym Zjeździe Delegatów i Delegatek Związku.
 

Powrót na górę